EGU
 

EGU er en forkortelse for Erhvervs Grund Uddannelse – det er en kort praktisk uddannelse. Den stiller derfor ikke så høje boglige krav, som nogle af de andre erhvervsuddannelser. Når du er færdig med uddannelsen kan du enten fortsætte i en videre uddannelse - f.eks. på en af erhvervsskolerne - eller du kan gå i arbejde med den erhvervsgrunduddannelse du nu har. EGU er en 2-årig – i enkelte tilfælde 3-årig – praktisk orienteret grunduddannelse.

 

Undervisningen udgør mellem 20 og 40 uger af det samlede forløb. Den kan foregå på en lang række skoler eller kursussteder, fx erhvervsskoler, daghøjskoler, højskoler, VUC, produktionsskoler, eller undervisning af din EGU-vejleder. 
Resten af tiden foregår i praktik på en virksomhed. Du møder som udgangspunkt på Ungdomsskolen i Skive, hvor du i samarbejde med din underviser og vejleder laver et skoleforløb. 
Du får støtte af en EGU-vejleder gennem hele din uddannelse.

 

 

 


Senest opdateret 23.08.2017 11:36 af VNFL