Fritidsmentor
 
Skive Kommune og Ungdomsskolen har etableret en stilling som fritidsmentor med henblik på, at styrke unge i et meningsfyldt fritidsliv. Fritidsmentor vil hjælpe og støtte unge til at komme i gang med en fritidsaktivitet. Det kunne f.eks. være musik, idræt eller kreative fag.
 
Det er et tilbud til unge mellem 6 – 18 år, som har økonomiske, sociale, sundhedsmæssige eller kulturelle udfordringer og forhold, som forhindrer den unge i at deltage i et fritidstilbud.
 
Der skal skabes en rød tråd for såvel ressourcestærke som ressourcesvar unge, til den forebyggende indsats i kommunen og videre ind i et stærkt og velfungerende foreningsliv.
 
Fritidsmentor er også koordinator for Skolesport i Skive Kommune, som p.t. har 13 deltagende skoler. Her etableres og vedligeholdes forbindelsen mellem skole, forening og elev, så flere børn deltager i idrætslivet.
 
Fritidsmentor har tæt kontakt og samarbejde til SSP og SIS.
 
Målsætning – hvilke resultater vil vi opnå med fritidsmentorstillingen?
  • At skabe en tydelig fritidsplatform for børn og unge Skive Kommune med fritidstilbud og – hjælp til alle bl.a. gennem samarbejde med SIS.
  • Konkret hjælp til foreninger med praktiske foranstaltninger for udsatte børn og unge (kontingent).
  • Etablere netværk for frivillige voksne og unge i Skive Kommune mhp. at støtte og hjælpe udsatte børn og unge (Projekt Morfar og Juniormentor).
  • Etablere netværk for frivillige unge i Skive Kommune mhp. at støtte og hjælpe udsatte børn og unge (junioridrætsledere, Ungdomsråd, eventmakere m.fl.).
  • Kontakt til Projekt Vesthøj mhp. at gøre flere børn og unge foreningsaktive.
 
Michael Carstens
Tlf. 6168 0406
Mail: mrca@skivekommune.dk


Senest opdateret 30.06.2017 09:27 af VNFL