Om os
 

Historik

Ungdomsskoleloven blev vedtaget d. 4. juli 1942, hvor de unge havde et behov for aktivitet, styring og læring i fritiden, som en konsekvens af den store arbejdsløshed, manglende balance på uddannelsesområdet og truslen fra udemokratiske strømninger i Europa, som fandtes på daværende tidspunkt. I dag er der 101 ungdomsskoler i landet, som giver alle unge mellem 13 og 18 år mulighed for læring gennem egne fritidsinteresser, og gør de unge parate til videre uddannelse.

 

Ungdomsskolen-Skive startede som fire Ungdomsskoler i Spøttrup, Sallingsund, Sundsøre og Skive. De fire Ungdomsskoler blev lagt sammen til én som en konsekvens af Kommunesammenlægningen i 2007.

 

I dag har Ungdomsskolen-Skive en lang række aktivitets- og undervisningstilbud til alle unge i Skive Kommune, som har til formål at styrke de sociale, faglige og personlige kompetencer. Ungdomsskolen har til opgave at give en forståelse af og dygtiggøre de unge til samfundslivet gennem tilbud, som vil fæstne og uddybe deres kundskaber og interesser.

 

Til hverdag er Ungdomsskolen-Skive fyldt af unge mellem 13 og 25 år, som har deres skolegang i dagtimerne gennem et af de fem undervisningstilbud der varetages af os. Om eftermiddagen og aftenen samt i weekends fyldes husene af unge til fritidstilbud og klub, hvor de mødes i deres fritid til de særlige interesser, som de hver især har. Kort sagt er Ungdomsskolen i gang fra 8 – 22 hver dag. Nedenfor ses Ungdomsskolen-Skives områder.

 
0000000340.png
 
 

Fritidsundervisning 
Alle unge mellem 7. kl. – 18 år kan gratis deltage i ungdomsskolens mange og varierede fritidsfag (dog er der egenbetaling på ture, kørekort, jagttegn, rejser og lignende). Undervisningen foregår oftest om aftenen og i weekends, så der er mulighed for at du kan nå det efter skoletid. Fagene spænder vidt for at tilgodese så mange interesser som muligt. Underviserne på holdene er fagfolk, som har en grundlæggende interesse og kompetence indenfor området. Du har derfor mulighed for at tilmelde dig, lige hvad du har lyst til. Udover at arbejde i dybden med dine interesser, åbner vi nye muligheder, som skaber grundlag for nye kammerater og fællesskaber for dig.

 

Klubber 
Ungdomsskolen har en række klubber fordelt rundt i hele kommunen. Her er der voksne, der er klar til at tage i mod dig og i samarbejde med dig om at skabe nogle gode oplevelser. Du kan bruge klubben, når du har tid og lyst. Er du først medlem i en klub (pris kr. 100,-), kan du frit benytte alle de andre klubber i hele kommunen også. I klubberne har du mulighed for at møde en masse andre unge, der ligesom dig, ønsker en indholdsrig og aktiv fritid.

 

Heltidsundervisning 
Ungdomsklassen er et praktisk skoletilbud tilsat teoretisk undervisning i dansk og matematik. Vi har fire værksteder: Træ, metal, kreativ og køkken. Eleverne kommer fra hele kommunen og visiteres hertil via PPR. Eleverne kan gå i Ungdomsklassen fra 8. – 10. klasse. Kontakt Hans Kristensen, 29694341, hvis du vil vide mere.

 

KUU 
Vil du uddanne dig som ERHVERSASSISTENT? Så kan KUU være muligheden med optag i januar og august. KUU er en 2-årig kombineret ungdomsuddannelse fordelt over 4 semestre med vægt på arbejdspladskendskab, erhvervstræning/praktik og samarbejdslære. KUU er for dig, som er mellem 17 og 24 år og er ansvarsbevidst, motiveret og har lyst til at udvikle dig personligt, socialt og fagligt. Dansk- og matematikundervisning samt engelsk integreres i projekter mest muligt. Du bliver tilbudt forskellige kurser, som du får et bevis på ved afslutningen. Når du har gennemført en KUU, er du godt forberedt til at søge job eller gå i gang med en ordinær erhvervsuddannelse.

 

Ung-flex
Tilbud til unge i alderen 15 - 18 år, som ikke er klar til at starte i uddannelse eller som er stoppet i uddannelse.  I Ung- flex får man støtte og hjælp til at få afklaret personlige, sociale og faglige udfordringer. Undervisningen er et mix af positive aktiviteter, fællesskab, fag, madlavning, motion, besøg på forskellige ungdomsuddannelser og praktik i virksomheder. 

 

EGU Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) er en 2-årig praktisk orienteret uddannelse rettet mod unge mellem 16 og 30 år, der ikke umiddelbart kan gennemføre en ungdomsuddannelse. Et EGU-forløb er bygget op omkring tre områder: Praktikperioder, skoleperioder og tæt vejledning. EGU giver nogle grundlæg­gende kompetencer, som den unge enten kan tage med sig videre i en anden uddannelse eksempelvis en erhvervsuddannelse, eller direkte ud på arbejdsmarkedet. Undervisningen udgør mellem 20 og 40 uger af det samlede EGU-forløb. Den kan foregå på en lang række skoler eller kursussteder, fx erhvervsskoler, højskoler, VUC, produktionsskoler, eller undervisning af din EGU-vejleder. Resten af tiden foregår i praktik på en virksomhed. Du møder som udgangspunkt på Ungdomsskolen i Skive, hvor du i samarbejde med din vejleder laver en uddannelsesplan. Du får støtte af en EGU-vejleder gennem hele din uddannelse.

 

TI’EREN 
I tvivl? På vej? Få styrket dig selv! 10. Klasse Center Skive er dit kommunale tilbud om 10. klasse.  Du kan vælge mellem de tre linjer GYM10, EUD10 eller MIX10. Hos os fokuserer vi sammen med dig på faglig, personlig og social udvikling samt masser af afklaring i forhold til uddannelse. Du går i skole dels på TIEREN og dels på byens ungdomsuddannelser i løbet af året. Her er altid Åbent Hus – ring og aftal et besøg, så kan vi snakke om dine muligheder hos os.

 

Det forebyggende område 
Skive Kommune har samlet koordinationen af den kriminalpræventive indsats (SSP-samarbejdet) på Ungdomsskolen-Skive ved forebyggelseskonsulent Jan Snejbjerg Jensen.  Indsatsen spænder  vidt fra gadeplansindsatser via gademedarbejder Lasse Sørensen til koordination af de enkelte skolers fritidsvejledere samt øvrige SSP-opgaver. Der arbejdes med forebyggelse rettet imod børn og unge samt deres forældre med særligt fokus på børn og unge i alderen 10 til 20 år.  Der tilbydes råd og vejledning såvel til børn og unge og deres forældre - herunder også anonym rådgivning. Herudover koordineres diverse tiltag såsom Vester Vandet feriekoloni, juniorpraktik, Aakjærfodbold m.v.

 

Fritidsmentor 
Skive Kommune og Ungdomsskolen har etableret en stilling som fritidsmentor med henblik på at styrke unge i et meningsfyldt fritidsliv. Fritidsmentoren opgave er bl.a. at støtte unge med at komme i gang med en fritidsaktivitet. Det kunne f.eks. være musik, idræt eller kreative fag og er et tilbud til unge mellem 6 – 18 år, som har økonomiske, sociale, sundhedsmæssige eller kulturelle udfordringer og forhold, som forhindrer den unge i at deltage i et fritidstilbud.

 

Skolesport 
Skolesport er et enkelt koncept med et væld af muligheder for at inspirere børn til idræt og skabe sammenhæng mellem forenings- og skoleliv ved at etablere et trygt og motiverende idrætsmiljø. Vi har skolesport på 12 af kommunens folkeskoler. Formålet med skolesport er at motivere børn på mellemtrinnet til at være mere fysisk aktive før og efter skoletid på skolen med en træner/lærer, som de kender i forvejen. Skolesport skal samtidig motivere de foreningsløse børn til at dyrke idræt og være mere fysiske aktive efter skoletid.

 

Ungdomsrådet
Ungdomsskolen koordinerer indsatsen omkring ungdomsråd i Skive Kommune, som består af ca. ti unge, der brænder for at gøre Skive til et bedre sted at bo og være for unge. Hvert år får Ungdomsrådet tildelt en sum penge af Skive Kommune, der går til at lave arrangementer og andre tiltag for unge. Ungdomsrådets vigtigste opgave er, at være et talerør for de unge til politikerne, organisationerne samt andre personer, der beskæftiger sig med unge. Der er generalforsamling hvert 2. år med valg af nye medlemmer.

 

Vester Vandet 
Ungdomsskolen står for driften af Vester Vandet, som i løbet af de sidste år har gennemgået en omfattende renovering både udvendig og indvendig. Lejrskolen i Vester Vandet grænser op til National Park Thy og rummer derfor mulighed for skønne naturoplevelser. Se evt. mere på www.nationalparkthy.dk. Lejrskolen bliver brugt af Skive Kommunes Skolevæsen til lejrskole for primært 6. klasserne i kommunen. Samtidig er det også muligt for foreninger og andre interesserede at leje skolen. I sommerferien bliver skolen brugt som feriekoloni for ca. 130 børn i alderen 7-16 år.

 

Valgfag 
Ungdomsskolen og skoleforvaltningen tilbyder i samarbejde med kommunens overbygningsskoler en valgfagspakke til unge i 8. – 10. klasse. Valgfagene starter i september og slutter sidst i april med minimum 60 timers undervisning hen over skoleåret. Undervisningen foregår torsdage kl. 13.30 – 15.30 og der er tilknyttet en busordning for de elever, som kommer udefra. Valgfagene i Skive Kommune har overskriften ”overgange til ungdomsuddannelser, erhvervsliv og foreninger”, som knytter sig til ”åben skole tænkningen”. Hele pakken består af 14 – 20 forskellige valgfag, så der er gode muligheder for at vælge efter interesse.

 

Pædagogisk tilsyn Bustrup 
Ungdomsskolen forestår det pædagogiske tilsyn på skoledelen, hvor vi følger op på elevernes læringsmål gennem samtaler med eleverne. Samtidig har vi ansvaret for privatisteksamen for eleverne i tæt samarbejde med Bustrup.Senest opdateret 03.07.2017 12:22 af VNFL