Gå til sideindhold
Om os / Strategier & politikker / Beredskabsplan

Beredskabsplan

Beredskabsplan for Ungdomsskolen Skive

 

Alarmering:

 • Bevar roen
 • Skab overblik over situationen
 • Udpeg en person der bestiller og dirigerer ekstern hjælp
 • Yd førstehjælp
 • Kontakt kontoret/skoleleder/arbejdsmiljørepræsentant

Førstehjælpens grundprincipper:

 • Egen sikkerhed
 • Stands ulykken
 • Råb efter hjælp

Røveri, bombe- og terrortrusler:

 • Alarm: tilkald politi på 112
 • Oplys om:
  • Hvad er der sket.
  • Hvor er det sket.
  • Hvor mange er kommet til skade.
  • Hvor ringer du fra.
 • Evakuer de berørte områder.

Kontroller de berørte bygningers adgangsveje.

 

Kontakt din leder!

 

Indbrud og hærværk:

 

Orienter nærmeste leder!

 

Oplys om:

 • Hvad er der sket
 • Hvor er det sket
 • På hvilket tidspunkt/tidsrum det er sket
 • Hvor mange personer er involveret

Håndtering af væbnede trusler:

 • Alarm
 • Underret alle omkring dig om truslen
 • Tilkald politi på 112
 • Gå ind i nærmeste lokale og lås eller barrikader døren.
 • Forbliv i lokalet, indtil en kendt person eller politiet kalder dig ud

Sikkerheds- og kriseberedskaber:

 

A. Forebyggelsesindsats

 

Ansatte på Ungdomsskolen-Skive har ALLE et ansvar for at fange faresignaler, FØR ulykken sker. Vær i alle sammenhænge obs. på mistrivsel, usunde undervisningsmiljøer og de unge/ansatte med problemer. Både skolen som helhed og de enkelt teams samt den enkelte ansatte har en forpligtigelse til at være opmærksom på signaler om mistrivsel. Alle skal reagere overfor de pågældende og kontakte de relevante myndigheder.

 

B. Kriseberedskab på Ungdomsskolen Skive

1. Spot hændelsen og reager straks ved at underrette alle omkring dig via mobiltelefonen!

2. Gå ind i nærmeste lokale eller forbliv i det lokale, hvor du allerede er. Sørg for, at alle elever og personale bliver inde. Lås døren eller barrikader indgange.

3. Alarmer politiet – ring 112!

4. Placer jer, så I ikke er synlige fra gangarealerne eller udefra.

5. Forbliv i lokalet, indtil politiet eller anden kendt person fra skolen kalder jer ud.

 

C. Efter ulykken/krisesituationen

Ledelsen danner sig et overblik over de involverede. Udpeg en person til flg. meddelelse til: uskadte unge, ansatte, forældre og pårørende om, at de bør kunne henvende sig på skolen for at få oplysninger. Der udsendes en pressemeddelelse, som også lægges på hjemmesiden. En person udpeges til at tage kontakt med relevante myndigheder.

Når der er dannet et overblik, inviteres der til infomøde. Den nødvendige krisehjælp iværksættes - dvs., der skal være skærpet opmærksomhed på elever og ansattes behov for krisehjælp. Efter en tid evaluerer arbejdsmiljøgruppen kriseberedskabet.

 

Politiet har flg. råd for at hindre skoleskyderier:

 • Kend dine elever og hold kommunikationen med dem ved lige!
 • Vær obs. på deres venner
 • Hold styr på aktiviteter på skolen og i fritiden (hvad laver de, hjemmesider, hvad lægger de selv på nettet)
 • Hold øje med tegn på vold - f.eks. i tekster, den unge skriver
 • Lyv ikke for at beskytte dem - f.eks. overfor kollegaer, politi, soc. myndigheder, psykologer etc.

Enhver kan forhindre et skoleskyderi ved at være obs. på trusler og reagere prompte. Er de unge særlig fascinerede af skoleskyderier, terror etc. i emneopgave eller lign.?

 

Nyttige telefonnumre:

 • Politiet Skive: 96 14 14 48
 • Lægevagten: 70 11 31 31
 • Psykolog: 97 52 00 95
 • Falck vagtcentral: 70 10 20 30
 • Taxa: 70 25 25 25 / 97 52 47 00

 

VÆBNET ANGREB

Læs mere HERSenest opdateret 06.10.2023 08:16 af RISD
Apricore logo