Gå til sideindhold
Om os / Strategier & politikker / Rygepolitik

Rygepolitik

Rygepolitik

Rygepolitik i Ungdomsskolen Skive

 

 

Ungdomsskolen Skive samt 10. klassecenter følger som minimumvejledningen i personalepolitikken afsnit 5.3  gældende for såvel medarbejdere som elever.

I Skive Kommune har vi en røgfri arbejdsplads og en røgfri arbejdstid. Dvs. at vi ikke ryger eller udsættes for røg, når vi er på arbejde – fra vi møder på arbejde, til vi går hjem ved arbejdstids ophør.

Det er som udgangspunkt ikke muligt at ryge i pauser eller at ’flekse ud’ for at ryge i løbet af arbejdsdagen. Hvis man i starten eller slutningen af arbejdsdagen holder ’fleksfri’ betragtes dette ikke som en del af arbejdsdagen. Hvis man i løbet af arbejdsdagen afholder selvbetalte pauser, som har karakter af fritid, dvs. hvor man skifter til sit eget tøj og forlader arbejdspladsen, betragtes dette ikke som en del af arbejdsdagen.

Hvis medarbejderen arbejder hjemme, og ikke kommer på arbejdspladsen i løbet af dagen, eller f.eks. i forbindelse med arbejdets udførelse transporterer sig i egen bil, opstilles der ikke regler for evt. rygning.

Rygning i forbindelse med kurser, internater, fester og i andre sammenhænge end de egentlig arbejdsmæssige, sker efter reglerne efter aftale og under hensyntagen til at vi har en røgfri arbejdsplads og en røgfri arbejdstid.

Medarbejderen bør være opmærksom på at undgå røglugt som følge af rygning inden fremmøde på arbejdsplads eller kontakt med borgere/elever mv.

Ved opgaver i borgerens eget hjem, kan vi stille krav om røgfrihed under opgavens udførelse.

Rygepolitikken omfatter alle tobaks- og nikotinprodukter, herunder også e-cigaretter og andre cigaretlignende produkter med og uden nikotin, snus mv., dog ikke hjælpemidler til nikotinafvænning, f.eks. nikotinplaster og nikotintyggegummi.

Skive Kommune tilbyder gratis rygestopkurser og anden støtte til rygeafvænning, hvilket foregår udenfor arbejdstiden.

Overtrædelse af rygepolitikken vil blive sanktioneret efter de retningslinjer, som gælder for personalepolitikken generelt.

 

Godkendt i lokal MED den 25.11.20

20

 Senest opdateret 02.12.2021 14:59 af GÆST
Apricore logo