Red Barnet følgevenner - "plads til alle"
 

I projektet ”Plads til alle” vil vi skabe bedre vilkår for udsatte børn og deres mulighed for -og adgang til et aktivt fritidsliv. I samarbejde mellem kommune, fritidsmentor og Red Barnets lokalforeninger vil vi hjælpe udsatte børn ud i foreningslivet.

 

Hovedparten af danske børn har et aktivt fritidsliv og går til noget flere gange om ugen. Og det er rigtig godt og sundt for et barns udvikling og sociale liv. Men der er desværre fortsat mange børn, der ikke er går til en fritidsaktivitet. En undersøgelse fra Børnerådet fra 2014, indikerer, at 18% af de etnisk danske piger og drenge ikke går til nogen fritidsaktiviteter. For børn i etniske minoriteter er gennemsnittet oppe på 35% og for etniske minoritetspigers vedkommende helt oppe på 50%. Undersøgelsen viser også, at rigtig mange børn af enlige forældre ikke deltager i nogen fritidsaktivitet.

Børn der har en aktiv fritid oplever, at de får nye venner og får nye muligheder uden for skolen.

Den rette fritidsinteresse kan med andre ord blive meget væsentlig for at bryde en negativ social arv.

 

Projektets primære målgruppe er derfor børn, hvis forældre ikke har mulighed for at sikre eller understøtte deres børns deltagelse i fritidslivet. Det kan være fordi forældrene er fattige, er syge, er enlige, har en anden etnisk baggrund end dansk eller selv har sociale problemer og står uden for fællesskaber. Det er for børn i alderen 5-12 år. Tilbuddet målrettes børn, der på forskellige måder er i risiko for at mistrives og som voksne omkring dem derfor har øje på.

Vi kan tilbyde følgevens-ordninger/kørsel, hvis det er et problem at nå frem til aktiviteten eller mærke opbakning.

 

Henvendelse kan ske til fritidsmentor Michael CarstensSenest opdateret 11.12.2017 11:59 af VNFL