Handelsbestingelser
 
Betaling:
Når du har betalt for rejse/eventet/deltagelse på holdet, er der ikke fortrydelsesret på dit køb, og du skal derfor være sikker på, at du har mulighed for at deltage på det givne tidspunkt. Pengene kan ikke refunderes, se dog betalingsbetingelser specifikt for knallerthold.
Aftalen er gensidigt bindende, når Ungdomsskolen-Skive har bekræftet reservationen og/eller modtaget fastsat betaling rettidigt – dog med det forbehold, at Ungdomsskolen-Skive kan aflyse turen.
Endvidere betragtes tilmelding og betaling som en accept fra dig af det bestilte og de her oplyste betingelser.
 
Forsikring:
Ungdomsskolen-Skive kan ikke tilbyde nogen former for forsikring m.v. på den enkelte elev, derfor ligger denne forpligtelse hos den enkelte deltager. Se dog særskilt ordning for motorsport.
 
Billeder og video:
Vi tager løbende billeder og videoer i forbindelse med vore aktiviteter og hold, som vi benytter i vores markedsføring.


Senest opdateret 08.09.2017 08:22 af VNFL